abril 14, 2019

VANGELIS — “Delectus: The Polydor & Vertigo Recordings, 1973–1985” (FLAC)

 PASS:  mijas


CD-01: “Earth” (1973)
CD-02: “L’Apocalypse des Animaux” (1973, OST)
  CD-03: “China” (1979)
CD-04: “Opéra Sauvage” (1979, OST)
CD-05: “See You Later” (1980)
CD-06: “Chariots Of Fire” (1981, OST)
  CD-07: “Antarctica” (1983, OST)
CD-08: “Soil Festivities” (1984)
CD-09: “Mask” (1985)
CD-10: “Invisible Connections” (1985) 

Jon & Vangelis:
CD-11: “Short Stories” (1979)
CD-12: “The Friends Of Mr. Cairo” (1981)
CD-13: “Private Collection” (1983)

No hay comentarios :

Publicar un comentario

AMIGOS, POR FAVOR, SOLICITEN REPOSICIÓN AQUÍ DEBAJO DE CADA ÁLBUM , A FIN DE FACILITARNOS SU LOCALIZACIÓN. GRACIAS.

FRIENDS, PLEASE ASK FOR REPLACEMENT HERE BELOW EACH ALBUM, IN ORDER TO FACILITATE YOUR LOCATION. THANKS.